Prices

Lessons Valid Price €  normal/students
1h 16/14 €
10h 5 weeks 129/119 €
10h 12 weeks 139/129 €
ANYTIME 4 weeks 199/179 €
Spring Season 699/659 €
BAILA BAILA MEMBERSHIP  12 months  140 € / month

Tickets and different cards to the lessons can be purchased from Baila Baila office during the evening lessons and from our online shop.

One lesson (55 min) costs 16€ / 14€ (discounted price is for students, unemployed, pensioners).

You can miss two classes per season from course and replace them on any Baila weekly class without a doctors note. If you miss more than two classes per season, you are only allowed to replace them against doctors note. Registration to Baila office for all replacement classes. Replacement classes for autumn courses need to be taken before 14.12.2019.

The cards can only be extended in case of a sickness document from the doctor. A whole term card will only be extended in a case of a one month continuous sick leave.

If your card is about to expire and you still have lessons in it, it is possible to lengthen the time period (for example 10h/5 weeks -> 10h/3 months). This will cost 20€. Other options is to purchase a new card and transfer the lessons from expiring card into the new card. This will cost 5€ per lesson. When the card has expired, these options are no longer possible.

The dance card is personal, it is not possible to use it to pay for someone elses visit.
In case of loosing your white card, it costs 5€ to get a new one.
We accept cash as well as the most common bank and credit cards.
We also accept Smartum, Virike, Edenred, SporttiPassi and ePassi. These are only for personal use.

Baila Baila Membership terms and conditions:

1. Tämän sopimuksen osapuolia ovat asiakas (jäsen) henkilökohtaisesti ja Tanssikoulu Baila Baila Oy.

2. Sopimus on vähintään kahdentoista kuukauden mittainen ja määräaikainen sopimus (peruskausi). Sopimuksen peruskausi alkaa sopimuksessa erikseen määriteltynä päivänä. Vanhojen jäsenien kohdalla noudatetaan aikaisemmin allekirjoitettua sopimusta ja sen mukaista peruskautta.

3. Sopimusta ei voi purkaa sopimuksen peruskauden aikana. Peruskauden jälkeen sopimus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassaolevana sopimuksena, ellei sopimusta irtisanota viimeistään kuukautta ennen peruskauden päättymistä. Tämän jälkeen toistaiseksi voimassaolevassa sopimuksessa on yhden täyden kalenterikuukauden irtisanomisaika.

4. Mikäli jäsen haluaa purkaa sopimuksen ennen peruskauden (12 kk) loppumista, voidaan sopimus purkaa painavasta syystä. Baila Baila Oy pidättää itsellään oikeuden tehdä lopullisen päätöksen syyn pätevyydestä. Mikäli sopimus päädytään purkamaan, jäsenelle tulee maksettavaksi jäsenyysmaksun ja anytime-kortin erotus per kuukausi.

5. Jäsenkortit ovat henkilökohtaisia ja niiden väärinkäytöstä voi seurata jäsenen irtisanominen ja sopimuksen purkaminen. Jos jäsen joudutaan irtisanomaan ja sopimus joudutaan purkamaan ennen peruskauden loppua, voidaan jäseneltä kuitenkin periä sopimuksen mukaiset jäljellä olevat maksut.

6. Jos joku muu kuin jäsen itse, esim. työnantaja, maksaa kuukausimaksun joko osittain tai kokonaan, on jäsen silti itse henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että kaikki maksut tulevat suoritetuiksi. Ulkopuolista maksajaa eivät koske tämän sopimuksen oikeudet tai velvollisuudet.

7. Jos jäsen ei kehotuksesta huolimatta suorita maksujaan, on Tanssikoulu Baila Baila Oy oikeus maksun viivästyessä periä korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään, tulee jäsenen maksaa asiasta koituvat, kohtuulliset perimiskulut. Mikäli jäsen huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksessa mainitut maksut, voidaan jäsen irtisanoa ja sopimus purkaa välittömästi. Tässä tilanteessa jäseneltä voidaan kuitenkin periä sopimuksen mukaiset jäljellä olevat maksut.

8. Kuukausimaksu voidaan suorittaa suoraveloituksena tai vaihtoehtoisesti muuten sovitusti Baila Bailan kanssa.

9. Jäsensopimuksen solminut Jäsen voi hakea jäsenyytensä jäädytystä. Jäädytys tarkoittaa jäsenyyden tilapäistä keskeytystä yhdeksi kuukaudeksi. Jäädytyksen aikana Jäsenen jäsenkortti on lukittu, eikä sitä voi käyttää. Jäädytys voidaan myöntää 1 kuukauden ajaksi / vuosi. Jäseneltä ei veloiteta Jäsenmaksuja ns. jäädytyskautta vastaavalta ajalta mutta Jäsenen sitoutumisaikaa pidennetään ns. jäädytyskautta vastaavalla ajalla.

10. Erikoistapauksissa, kuten raskaus, muutto, asevelvollisuus, voi jäsen irtisanoa sopimuksen yhden täyden kalenterikuukauden irtisanomisajalla. Yli kymmenen päivää kestänyt sairaus voidaan hyvittää jatkamalla sopimusta todistettua sairauslomaa vastaava päivien lukumäärä peruskauden päätyttyä. Näissä tapauksissa on aina toimitettava asianmukaiset todistukset tanssikoulun toimistoon.

11. Hinnat tarkistetaan kalenterivuosittain. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan tanssikoulun tiedotuskanavissa vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaanastumista.

12. Tanssikoulu Baila Baila Oy varaa itselleen oikeuden muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ilmoittamalla siitä tanssikoulun ilmoitustauluilla etukäteen. Jos jäsen kokee, että hänen etunsa ovat muutoksista johtuen oleellisesti heikentyneet, voi hän irtisanoa sopimuksen yhden kalenterikuukauden irtisanomisajalla.

13. Mahdollinen sopimuksen irtisanominen on tehtävä osoitteeseen baila@bailabaila.fi. Irtisanomista koskevat mahdolliset liitteet on jätettävä tanssikoulun vastaanottoon tai lähetettävä postitse osoitteeseen Tanssikoulu Baila Baila Oy, Eerikinkatu 27, 00180 Helsinki.

Get a gift voucher!

Get a Baila Baila gift voucher for a friend or a family member. The voucher is valid 12 months after purchase. You can get your voucher directly from the dance school during lessons (Eerikinkatu 27). Take a closer look at how to purchase Baila Baila gift voucher!

Lahjakortti