Prices

Lessons Valid Price €  normal/students
1h 18/16 €
1h NEW CLIENT* 9€*
5h 5 weeks 75/65€
10h 5 weeks 129/119€
20h 5 weeks 199/179€
ANYTIME 4 weeks 199/179 €
Fall Season 2021 30.8.-19.12.2021 599/559€
BAILA BAILA MEMBERSHIP  12 months  140 € / month

Tickets and different cards to the lessons can be purchased from Baila Baila office during the evening lessons and from our online shop.

The one-time fee for the lessons is (50 min) 18 € / 16 € (reduced price applies to the following: students, seniors, unemployed). * As a completely new customer, you can dance for the first class ever at -50% off. (Offer does not apply to festival lessons or workshops, etc.)

You can miss two classes per season from course and replace them on any Baila weekly class without a doctors note. If you miss more than two classes per season, you are only allowed to replace them against doctors note. Registration to Baila office for all replacement classes. Replacement classes for autumn courses need to be taken before the class or after with the doctors note.

The validity of the cards can only be extended against a medical certificate. Note! The tuition fee can only be extended for at least one month of continuous sick leave.

The card can be extended (e.g. 10h / 5vk -> 10h / 12 weeks) while the card is still valid. The extension costs €40. Another option is to buy a new card, and transfer the unused classes from the old card to the new card, the price for this will be € 5 per class. Once the card period is over, it is no longer possible to extend the period or transfer hours to a new card.

The dance card is personal, it is not possible to use it to pay for someone elses visit.
In case of loosing your white card, it costs 10€ to get a new one.
We accept cash as well as the most common bank and credit cards.
We also accept Smartum, Virike, Edenred, SporttiPassi and ePassi. These are only for personal use.

Baila Baila Membership terms and conditions:

1. Tämän sopimuksen osapuolia ovat asiakas (jäsen) henkilökohtaisesti ja Tanssikoulu Baila Baila Oy.

2. Sopimus on vähintään kahdentoista kuukauden mittainen ja määräaikainen sopimus (peruskausi). Sopimuksen peruskausi alkaa sopimuksessa erikseen määriteltynä päivänä. Vanhojen jäsenien kohdalla noudatetaan aikaisemmin allekirjoitettua sopimusta ja sen mukaista peruskautta.

3. Sopimusta ei voi purkaa sopimuksen peruskauden aikana. Peruskauden jälkeen sopimus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassaolevana sopimuksena, ellei sopimusta irtisanota viimeistään kuukautta ennen peruskauden päättymistä. Tämän jälkeen toistaiseksi voimassaolevassa sopimuksessa on yhden täyden kalenterikuukauden irtisanomisaika.

4. Mikäli jäsen haluaa purkaa sopimuksen ennen peruskauden (12 kk) loppumista, voidaan sopimus purkaa painavasta syystä. Baila Baila Oy pidättää itsellään oikeuden tehdä lopullisen päätöksen syyn pätevyydestä. Mikäli sopimus päädytään purkamaan, jäsenelle tulee maksettavaksi jäsenyysmaksun ja anytime-kortin erotus per kuukausi.

5. Jäsenkortit ovat henkilökohtaisia ja niiden väärinkäytöstä voi seurata jäsenen irtisanominen ja sopimuksen purkaminen. Jos jäsen joudutaan irtisanomaan ja sopimus joudutaan purkamaan ennen peruskauden loppua, voidaan jäseneltä kuitenkin periä sopimuksen mukaiset jäljellä olevat maksut.

6. Jos joku muu kuin jäsen itse, esim. työnantaja, maksaa kuukausimaksun joko osittain tai kokonaan, on jäsen silti itse henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että kaikki maksut tulevat suoritetuiksi. Ulkopuolista maksajaa eivät koske tämän sopimuksen oikeudet tai velvollisuudet.

7. Jos jäsen ei kehotuksesta huolimatta suorita maksujaan, on Tanssikoulu Baila Baila Oy oikeus maksun viivästyessä periä korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään, tulee jäsenen maksaa asiasta koituvat, kohtuulliset perimiskulut. Mikäli jäsen huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksessa mainitut maksut, voidaan jäsen irtisanoa ja sopimus purkaa välittömästi. Tässä tilanteessa jäseneltä voidaan kuitenkin periä sopimuksen mukaiset jäljellä olevat maksut.

8. Kuukausimaksu voidaan suorittaa suoraveloituksena tai vaihtoehtoisesti muuten sovitusti Baila Bailan kanssa.

9. Jäsensopimuksen solminut Jäsen voi hakea jäsenyytensä jäädytystä. Jäädytys tarkoittaa jäsenyyden tilapäistä keskeytystä yhdeksi kuukaudeksi. Jäädytyksen aikana Jäsenen jäsenkortti on lukittu, eikä sitä voi käyttää. Jäädytys voidaan myöntää 1 kuukauden ajaksi / vuosi. Jäseneltä ei veloiteta Jäsenmaksuja ns. jäädytyskautta vastaavalta ajalta mutta Jäsenen sitoutumisaikaa pidennetään ns. jäädytyskautta vastaavalla ajalla.

10. Erikoistapauksissa, kuten raskaus, muutto, asevelvollisuus, voi jäsen irtisanoa sopimuksen yhden täyden kalenterikuukauden irtisanomisajalla. Yli kymmenen päivää kestänyt sairaus voidaan hyvittää jatkamalla sopimusta todistettua sairauslomaa vastaava päivien lukumäärä peruskauden päätyttyä. Näissä tapauksissa on aina toimitettava asianmukaiset todistukset tanssikoulun toimistoon.

11. Hinnat tarkistetaan kalenterivuosittain. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan tanssikoulun tiedotuskanavissa vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaanastumista.

12. Tanssikoulu Baila Baila Oy varaa itselleen oikeuden muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ilmoittamalla siitä tanssikoulun ilmoitustauluilla etukäteen. Jos jäsen kokee, että hänen etunsa ovat muutoksista johtuen oleellisesti heikentyneet, voi hän irtisanoa sopimuksen yhden kalenterikuukauden irtisanomisajalla.

13. Mahdollinen sopimuksen irtisanominen on tehtävä osoitteeseen baila@bailabaila.fi. Irtisanomista koskevat mahdolliset liitteet on jätettävä tanssikoulun vastaanottoon tai lähetettävä postitse osoitteeseen Tanssikoulu Baila Baila Oy, Eerikinkatu 27, 00180 Helsinki.

Get a gift voucher!

Get a Baila Baila gift voucher for a friend or a family member. The voucher is valid 12 months after purchase. You can get your voucher directly from the dance school during lessons (Eerikinkatu 27). Take a closer look at how to purchase Baila Baila gift voucher!

Lahjakortti